Bodø sportsskytterklubb styre og verv 2022

NEDENFOR FINNER DU HVEM SOM INNEHAR DE FORSKJELLIGE VERV I KLUBBEN I INNEVÆRENDE PERIODE

 

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Ragnhild Askevold 98 90 15 32

ragnhild@bodossk.no

Nestleder Håvard Hansen 92 23 32 73

havard@bodossk.no

Kasserer Helge Johansen  99 70 81 84 helge@bodossk.no
1. styremedlem Finn-Werner Nilssen
2. styremedlem
1. varamedlem Kine Norgård-Hanssen
2. varamedlem

Banegruppe
Feltgruppe

Erik Christensen
90 58 42 56 erik@bodossk.no

Anleggs-og driftsgruppe

Roger Williams 


91 15 42 28

Rekrutterings- og ungdomsgruppe

Ole Martin Grønås (leder)
Jan-Martin Sørensen (nestleder)
Merethe Nicolaysen

90 60 31 20

ole@bodossk.no

Kontrollutvalg

Per Wilhelmsen
Hans Ingvaldsen
Ståle Pedersen (vara)

Valgkomité

Svein Olav Haarberg (leder)Webansvarlig Jan-Martin Sørensen 95 25 21 57 jms@jmsweb.no
Banemester Hunstad Frank Hansen 90 09 02 62 frank.f.hansen@gmail.com

Kontaktinformasjon Bodø SSK: post@bodossk.no 
Webadresse: www.bodossk.no
Adresse: Postboks 6017, 8031 Bodø
Bankkonto: 0530 32 35975