Bodø sportsskytterklubb styre og verv 2022

NEDENFOR FINNER DU HVEM SOM INNEHAR DE FORSKJELLIGE VERV I KLUBBEN I INNEVÆRENDE PERIODE

 

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Ragnhild Askevold 98901532

ragnhild@bodossk.no

Nestleder Håvard Hansen 92233273

havard@bodossk.no

Kasserer Helge Johansen  99708184 helge@bodossk.no
1. styremedlem Finn-Werner Nilssen
2. styremedlem
1. varamedlem Kine Norgård-Hanssen
2. varamedlem

Banegruppe

Lasse Solhaug (leder)


91877359

Feltgruppe

Erik Christensen (leder)
905 84 256 erik@bodossk.no

Anleggs-og driftsgruppe

Roger Williams (leder)


91154228

Rekrutterings- og ungdomsgruppe

Ole Martin Grønås (leder)
Jan-Martin Sørensen (nestleder)
Merethe Nicolaysen

906 03 120

ole@bodossk.no

Kontrollutvalg

Per Wilhelmsen
Hans Ingvaldsen
Ståle Pedersen (vara)

Valgkomité

Svein Olav Haarberg (leder)Webansvarlig Jan-Martin Sørensen 952 52 157 jms@jmsweb.no
Banemester Hunstad Frank Hansen 900 90 262 frank.f.hansen@gmail.com

Kontaktinformasjon Bodø SSK: post@bodossk.no 
Webadresse: www.bodossk.no
Adresse: Postboks 6017, 8031 Bodø
Bankkonto: 0530 32 35975