Bodø Sportsskytterklubbs styre 2019

Kontaktinformasjon Bodø SSK:
Webadresse: www.bodossk.no
Adresse: Postboks 6017, 8031 Bodø
Bankkonto: 0530 32 35975

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com
Nestleder Ragnhild Askevold 98 90 15 32 ragnhildaskevold@yahoo.com
Kasserer Lasse Solhaug 91 87 73 59 lasse.solhaug@gmail.com
1. Styremedlem Sofie Hellesvik 99 40 13 53 sofie.helles@hotmail.com
2. Styremedlem Shirley M. Kolbialko 45 50 04 50 shmako11@gmail.com
Varamedlem Ingrid Torstensen 48 18 59 08 ingridtorstensen25@gmail.com
Varamedlem Ståle Torstensen 90 11 06 13 sttorst@online.no
Sportskommite Jan Martin Sørensen (leder)
Ole. M. Grønås
Ståle Torsensen
Sigurd Nilsen (vara)

95 25 21 57

90 11 06 13


jms@jmsweb.no
olebilen@hotmail.com
sttorst@online.no

Driftskommite Bjørn Aage M. Orø (leder)
Frank Hansen
Jørn Are Torslien
Charles Didriksen (vara)
94 97 09 32
90 09 02 62
99 22 99 04
95 72 72 42
bjornoro@gmail.com
frank.f.hansen@gmail.com
japkrimp@yahoo.no
nofishcharles@hotmail.no

Revisor

Håvard Hansen

Revisor

Jon Helland Bogstrand 91 33 79 60 jonhellbo@hotmail.no
Valgkommite

Asbjørn Nikolaisen (leder)
Trond Hellsesvik
Jon H. Bogstrand
Ole M. Grønås (vara)91337960
asbnik@online.no
t-helles@online.no
Jonhellbo@hotmail.no
olebilen@online.no
Webansvarlig Bjørn Aage M. Orø 47 86 10 76 bjornoro@gmail.com
Rekruttering Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com
BanemesterHunstad Frank Hansen 90 09 02 62 frank.f.hansen@gmail.com
Terminlister Jan-Martin Sørensen 95 25 21 57 jms@jmsweb.no
Kurskoordinator Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com