Bodø sportsskytterklubbs styre og andre verv 2020

NEDENFOR FINNER DU HVEM SOM INNEHAR DE FORSKJELLIGE VERV I KLUBBEN I INNEVÆRENDE PERIODE

 

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Ståle Torstensen 901 14 322 stale@bodossk.no
Nestleder Ragnhild Askevold 989 01 532 ragnhild@bodossk.no
Kasserer Helge Johansen  997 08 184 helge@bodossk.no
1. styremedlem Asbjørn Nikolaisen 901 10 613 asbjorn@bodossk.no
2. styremedlem Tiril-Elisabeth Kjellbakk
1. varamedlem Kine Norgård-Hanssen
2. varamedlem Marius Aleksander Sørensen

Banegruppe

Trond Hellesvik (leder)
Jon H. Bogstrand (nestleder)
Ingrid Torstensen
Halvard Rasmussen (vara)

913 24 904

trond@bodossk.no

Feltgruppe

Erik Christensen (leder)
Svein Olav Haarberg (nestleder)
Kine Nordgård-Hanssen
Jürgen Larsen (vara)

905 84 256 erik@bodossk.no

Anleggs-og driftsgruppe

Håvard Hansen (leder)
Rolf Askevold (nestleder)
Lindy M. Tennstrand
Roger Williams (vara)

922 33 273 havard@bodossk.no

Rekrutterings- og ungdomsgruppe

Ole Martin Grønås (leder)
Jan-Martin Sørensen (nestleder)
Merethe Nicolaysen

906 03 120

ole@bodossk.no

Kontrollutvalg

Per Wilhelmsen
Hans Ingvaldsen
Ståle Pedersen (vara)

Valgkomité

Geir Arne Jørgensen (leder)
Lindy Tennstrand
Roger Williams
Rolf Askevold (vara)Webansvarlig Jan-Martin Sørensen 952 52 157 jms@jmsweb.no
Banemester Hunstad Frank Hansen 900 90 262 frank.f.hansen@gmail.com

Kontaktinformasjon Bodø SSK: post@bodossk.no 
Webadresse: www.bodossk.no
Adresse: Postboks 6017, 8031 Bodø
Bankkonto: 0530 32 35975