Søk

Rutiner våpensøknad

Våpenloven krever at første gang en skal kjøpe våpen må en dokumentere Nybegynner/ sikkerhetskurs. Nybegynnere skal være «aktive», dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i minst 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe pistol og eller revolver. I tillegg må man normalt ha fylt 21 år. (kan søkes disp fra dette ved konkurranse på høyt nivå).

Etter at man har gjennomført sikkerhetskurset, kan man delta på vanlige fellestreninger og bruker da klubbens våpen. Vi har 22/32 kal. Pistoler til bane og felt, Revolver kal 38. og 9 mm. pistoler. Det forutsettes at en har skutt og trent med aktuelle kalibre før en søker om disse våpen.

En må delta på minst 10 treninger og eller konkurranser i løpet av siste 6 måneder før vi anbefaler kjøp av eget våpen.

Det er politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen og skikkethet til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpen det søkes om på programmet. Videre legger politiet vekt på at søkeren må ha vært «aktiv» i denne perioden.

Hvis politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som en tar med til selger, våpenforretning el privatperson.

Det legges mer og mer vekt på begrepene «aktiv skytter» og «behov». En skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være «aktiv». Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt hverken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere «aktivitet» igjen.

Etter siste innstramming av forskriftene, vil politiet også ha mulighet til å kreve at man er aktiv etter at man har kjøpt våpen. Da må man dokumentere at man har deltatt på treninger og konkurranser også etter at man har kjøpt pistol eller revolver.

Dette henger nøye sammen med «behovet» for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie våpen. (BSSK sin policy). Hvis man allerede har våpen, men tenker å øke antallet etter økende behov, kan det være greit å føre BSSK sin aktivitetslogg også i denne sammenheng.

Ingen medlemmer i BSSK må sende inn våpensøknad til Politiet før følgende er samlet i søknaden:

  • Din egen korrekte utfylte søknad.
  • Kopi av kursbevis Nybegynner/sikkerhetskurs (ved første gangs søknad)
  • Medlemskort av BSSK (finner du i Rubic)
  • Startkort (finner du i Skytteradmin 2.0)
  • BSSK sin aktivitetslogg (link)
  • kopi av resultatlister (pga. vise aktivitet, behov)
  • Kopi av egen legitimasjon
  • Foto av FG godkjent våpenskap med serienummer
  • Kontakte leder i BSSK og få «Uttalelse fra skytterlag/lag/klubb ved søknad om erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting».

Før du får bekreftelse fra leder må du ha klart kopi av dokumenter som scannes til PDF og sendes på mail til post@bodossk.no

Alternativt kan det gjøres avtale om et møte hvor en tar med ovennevnte papirer.

Du finner ellers en del informasjon fra politiet her:

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, les mer i vår personvernerklæring