VIKTIG MEDLEMSREGISTRERING

Vi forsøker å opprettholde et korrekt medlemsregister. Dette må du gjøre..

Vi forsøker å opprettholde et korrekt medlemsregister. Det sentrale medlemsregisteret i NSF er overført til Norges Idrettsforbunds medlemsregistrering, og der kan hver enkelt av oss få tilgang for oppdatering av egen profil.

Registrering i «Min Idrett» er viktig for å spare BSSK for et omfattende arbeide med vedlikehold av medlemsopplysninger.

Her finner du bruksanvisningen for å registere deg