Hjem

Organiserte treninger med standplassleder

Fra 1. oktober 2021 til 30. april 2022 har vi disse åpningstidene.

Fra oktober 2021 til 30. april 2022

Mandag: Banetrening - Hunstad barneskole kl 1800 - 2230

Onsdag: Luftpistol - Hunstad barneskole

- Ungdom/rekrutter                                        kl 1800 - 1930

- Alle                                                              kl 1930 - 2230

Fredag: Banetrening - Hunstad barneskole  kl 1800 - 2230

Lørdag: Felttrening - Bestemorenga             kl 1100 - 1400

På overnevnte treninger kan en låne våpen og kjøpe ammunisjon hos standplassleder. Stevner går foran treninger, så følg med på terminlista J

Be gjerne om medlemskap på FB gruppa «Pistoltrening i BSSK» der blir det lagt en del info. Nettsiden er under revisjon.

Mvh styret