Bruk av baneanleggene under Korona-krisen

Det er utarbeidet retningslinjer for bruken av baneanleggene på Bestemorenga under Korona-krisen. Regelverk for innebanen er under utarbeiding og legges også tilgjengelig her.

for bruk av baneanleggene til Bodø Sportsskytterklubb under Korona-pandemien. Vi vil oppdatere disse etter hvert i tråd med myndighetenes og idrettsorganisasjonenes retningslinjer. 

LES RETNINGSLINJENE HER

[oppdatert 18.05.2020]