Hjem

Innkalling til årsmøte Bodø SSK, 28. mai 2020

Etter at årsmøtet i Bodø sportsskytterklubb ble utsatt fra 18. mars på grunn av Koronasituasjonen, er nå nytt tidspunkt fastsatt. Sakslista og -dokumentene er fortsatt den samme som ble lagt ut i opprinnelig innkalling fra januar.

Bodø Sportsskytterklubb årsmøte 2020

Styret i  Bodø sportsskytterklubb har nå fastsatt dato for det utsatte årsmøtet. Årsmøtet vil avholdes som et fysisk møte torsdag den 28. mai 2020 kl. 18:00 på Bestemorenga.

På grunn av Korona-situasjonen vil årsmøtet avholdes på klubbens standplass, som etter dagens retningslinjer kan gir tilstrekkelig avstand mellom den enkelte. Det vil ikke bli servering av noe slag, ta eventuelt med egen matpakke eller drikke. Ha på varme klær. 

I tar forbehold om endrede Korona-retningslinjer fra myndighetene. Dette kan i sin tur føre til endring i både tid, sted og gjennomføringsmåte for årsmøtet.

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

Agenda for Årsmøtet

Årsberetning for BSSK 2019

Rapport fra Sportskommiteen 2019

Rapport fra Driftskommiteen 2019

Forslag nr. 1 Revidert organisasjonsplan BSSK
Vedlegg til forslag nr. 1 - Argumenter

Forslag nr. 2 Investering i ATV

Forslag nr. 3 Oppgradering innebane

Forslag nr. 4 Endring av årsplan

Valgkomiteens forslag (etter dagens organisasjonsplan)

Resultatregnskap

Regnskap 2019

Balanse pr. 05.03.2020

Budsjettforslag 2020

Budsjett

Budsjetterte tiltak

Budsjettforslag 2020 oppsummert

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, 20.januar 2020