Hjem

FREMDRIFT BESTEMORENGA

Informasjon til medlemmene

Hva skjer på Bestemorenga?– fremdrift.

HOVEDBANEN

Sommeren 2018 har gått med til å ferdigstille selve 25 meters banen, der det nye er at vi har montert elektroniske skiver. Standplass 1 til og med 20 er ferdigstilt, mens standplass 21 til og med 35 er klargjort for bruk, men ennå ikke satt i drift.

Vi forventer at vi får de siste 15 skivene ”operativ” i løpet av sommer 2019, der det er tenkt en kombinasjon av 25 og 50 meters skyteavstand, der skivene kan flyttes frem og tilbake alt ettersom hvilket program som skal skytes.

Selve baneområdet er nå tilsådd og begynt å bli grønt, men det er ennå en del ”forskjønnelse” som må til.

FELTBANEN

Arbeidet med feltbanen, som er tenkt opparbeidet med 10 standplasser (målgrupper) er i løpet av høsten kommet godt i gang, da i regi av ”feltgruppa” (som har gjort en god jobb) i sportskommiteén. Selve løypa er lagt inn i terrenget på et slikt vis at minst tre lag kan samtidig skyte, noe som vil gjøre at stevner raskt kan avvikles.
Mer permanent ferdigstilling av feltbanen vil skje i løpet av vår/sommer 2019.

BANE FOR SVARTKRUTT / MAGNUM

En del av våre medlemmer skyter svartkrutts-våpen og konkurrerer på høyt nasjonalt nivå, samt at det er registrert en viss interesse for skyting med magnum (1 og 2) samt militærpistol på programmene hurtigpistol. I løpet av 2019 vil vi opparbeide en permanent skytebane på 25 meter med 10 svingeskiver (trykkluft) for blant annet denne gruppen skyttere. Denne banen kan også inngå i feltbanen med tanke på bevegelige mål etc.

LAGER FOR UTSTYR OG MATERIELL

Det er under oppføring ca. 29 m2 lager som skal nyttes til lagring av driftsmateriell og skivemateriell (Feltskiver etc.). Lageret forventes ferdigstillet i løpet av senhøst/vinter.

ADGANGSKONTROLL

For at det enkelte medlem skal kunne ha adgang til skytebanen for trening har styret gått til anskaffelse av et system for adgangskontroll. Systemet blir montert i løpet av kort tid.
De av medlemmene som ønsker tilgang til banen (utenom de faste treningstider) vil kunne kjøpe en ”brikke”, samt få tildelt en personlig kode. Brikken er prissatt til kr. 250.-
Det vil bli annonsert spesielt når brikkene er klar for salg, og det vil bli utarbeidet egne retningslinjer for bruk, sikkerhet, etc.