Påmelding dugnad

Her kan du registrere deg som "dugnadsarbeider" hos oss. Grunnen til at vi vil ha de opplysninger vi ber om er vi registrer all dugnad som aktivitet og vil fremkomme i vårt regnskap som egenkapital i vårt skytebaneprosjekt på Bestemorenga.

I tillegg er dugnad å anse som dokumentert aktivitet på lik linje med annen trening i klubben.

Etter at du har meldt deg på som dugnadsarbeider vil du kunne (etter en liten tid) finne navnet ditt på siden for dugnadsregistrering. (se menyen over under "Dugnad")