Møtereferater

Her legger vi ut referat fra klubbens styremøter:

Referat fra møte den 11.12.2018

Referat fra møte den 15.01.2019

Referat fra møte den 18.02.2019

Referat fra møte den 07.05.2019

Referat fra møte den 04.09.2019

Referat fra møte den 24.09.2019

Referat fra møte den 10.12.2019

Referat fra møte den 08.01.2020

Referat fra møte den 20.01.2020

Referat fra møte deb 05.02.2020

Referat fra møte den 26.02.2020

Referat fra møte den 05.03.2020

Referat fra møte den 05.05.2020

Referat fra møte den 06.05.2020