KJØPES

.Ammunisjon og våpendeler

Jeg ønsker å kjøpe .22 short ammunisjon samt gamle våpendeler

Kontakt: Sture Schölin,
telefon: 90792760,
epost: ssch792@gmail.com