Innmeldingsskjema

Søknad om medlemskap i Bodø Sportsskytterklubb


Bodø Sportsskytterklubb (BSSK) er medlem av Norges Skytterforbund (NSF) og NIF gjennom Nordland Idrettskrets. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, og derigjennom fremme skyttersporten som idrett. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd eller medlemmer i NIF er gjort opp. Et hvert medlem er forpliktet til å følge klubbens lover og bestemmelser. Nye medlemmer som ikke kan dokumentere godkjent sikkerhets-/begynnerkurs fra annen klubb er forpliktet til å gjennomføre og bestå slikt kurs i regi av BSSK før deltakelse på trening og konkurranse tillates.

 

 

Etter registreringen vil du få tilsendt innbetalingsoppfordring .

PERSONALIA