Film fra skytebanen på Bestemorenga

Har du sett filmen fra Skytebanen på Bestemorenga?