LYDISOLERING

Vi lydisolerer på den nye standplassen

Vi er godt i gang med lydisoleringen av standplassen på Bestemorenga. Veggene og tak ilegges 10 cm. steinullplater og etterpa  "trekkes" flatene med veiduk slik at støynivået under skyting minimaliseres. Samtidig bygges det benker i bakvegg. Bildet viser "Prototypen" som skal gå langs hele bakveggen. Bildet nr.2 viser løsningen med inntaket og på bilde nr.3 er duken på veggen over isolasjonen på plass.