STANDPLASSEN INNREDES

Det arbeides med å ferdigstille standplassen

Nå begynner innredningen av standplassen og "verkstedet" i vestre del av bygget er nå avdelt og klart for innredning. På blidet ser du Gisle Huge, Svein Olav Haarberg og Tom Lauritzen

Neste steg er å snekre en skytelederbu inne på standplass som skal lydisoleres og klargjøres for bruk av skyteleder under stevner og trening. Bua blir 5,88 meter lang og 1.5 meter dyp med vinduer rundt hele konstruksjonen.