TO NYE ÆRESMEDLEMMER

Bodø Sportskytterklubb fikk to nye æresmedlemmer utnevnt på årsmøtet

Arne Gjerdrum og Bjørn Aage M. Orø ble på årsmøtet i Bodø Sportsskytterklubb utnevnt til æresmedlemsskap i klubben. 

Begge fikk utnevnelsen som takk for sitt arbeid i forbindelse med byggingen av den nye skytebanen på Bestemorenga. På bildet overrekker leder Holger H. Hansen diplomet til Bjørn Aage M. Orø. Arne Gjerdrum var ikke til stede under seremonien.