STANDPLASSEN ER REIST

Endelig er standplassen ferdig bygget.

Bygget er 42,5 meter langt og 4,3 meter bred og utstyrt med syv 5 meter brede porter som er elektrisk styrt. For øyeblikket arbeider vi med korrekt belysning og øvrig innredning slik at vi før sesongstart har en fullt fungerende stanplass for vårt bruk