LYDISOLERING

26.03.2017: Vi lydisolerer på den nye standplassen

NORGESREKORD T. SKJELDAL

14.04.2016: Tonje Skjeldal fra Bodø SSK innehar Norgesrekord.

STANDPLASSEN INNREDES

12.04.2016: Det arbeides med å ferdigstille standplassen

TO NYE ÆRESMEDLEMMER

06.03.2016: Bodø Sportskytterklubb fikk to nye æresmedlemmer utnevnt på årsmøtet

MØBLER OG INNREDNING

28.02.2016: Vi har fått både bord og stoler til klubbhuset.

STANDPLASSEN ER REIST

28.02.2016: Endelig er standplassen ferdig bygget.

Film fra skytebanen på...

21.11.2014: Har du sett filmen fra Skytebanen på Bestemorenga?