Hjem

Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Bodø sportsskytterklubb 2022.

Styret innkaller med dette til årsmøte i Bodø sportsskytterklubb.

Årsmøtet avholdes fredag 28. januar 2022 kl 1800 på Folkets Hus, Prinsens gt 115, Bodø. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. januar 2022 til post@bodossk.no.

Vi har også planer om klubbfest i forlengelsen av årsmøtet. Egen invitasjon kommer - men hold av kvelden. Alt med forbehold om at pandemitiltakene på årsmøtetidspunktet gis åpning for det.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Bodø sportsskytterklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø sportsskytterklubb.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø sportsskytterklubbs lov som ligger på www.bodossk.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret