INNSTILLING

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen

om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne
Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski
om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og
forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Les hele innstillingen her