ÅRSMØTE 2019

Innkalling til årsmøte i Bodø Sportsskytterklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Sportsskytterklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 18. mars 2020 kl 1830 i klubbhuset på Bestemorenga.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må være sendt styret senest 3. mars 2020 til
Postboks 6017, 8031 Bodø/eller post@bodossk.no.

Link til mal for innmelding av saker til årsmøtet vil du finne på www.bodossk.no.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på
www.bodossk.no og oppslag på innebanen, Hunstad barneskole.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, 20.januar 2020

Se Agenda for møtet her