SIKKERHETSKURS

For nybegynnere kjøres 26.-27. september.

Start 26.9 kl 18.00 på Hunstad barneskole.
Se 
www.bodossk.no for innmelding. (Nytegning inkl. kurs)