SKYTELEDER-KURS

Nye skyteledere klare til innsats

BSSK gjennomfører for tiden kurs for nye skyteledere i klubben. Torsdag 21. mars var det samling på innebanen Hunstad Barneskole der man hadde både teori og gikk igjennom de prosedyrer og systemer som må følges for å skyte på banen.

Klubbens leder Holger H. Vilter har stått for opplæringen av de entusiastiske skytelederene og oppfordret deltakerne på kurset å ta videre opplæring som dommere.

De nye skytelederne vil være et godt tilskudd til klubben da aktiviteten er høy og nyrekruttering av skyteledere og dommere må til for å ha et godt tilbud til medlemmene.