Hjem

ÅRSMØTET 2018

Dokumenter fra årsmøtet 2018

På bildet ser du styrets medlemmer 2019 samlet for første gang.

Klikk og se:

Årsmøtereferatet
Årsplan for 2019
Langtidsplan for BSSK

Årsberetning året 2018