Hjem

Adgang Bestemorenga

Nå får du som aktiv skytter tilgang

Da har vi fått montert eget adgangssystem på Bestemorenga slik at det enkelte medlem kan nytte banen utenom de faste treningstider.

Nøkkelen gir tilgang til hele BSSK´s anlegg på Bestemorenga, slik som klubbhus, skytebaneanlegg, feltbane, flagg, lager m.m.

Før nøkkelkort utleveres må det enkelte medlem kvittere for at vedkommende har lest og forstått de instrukser som gjelder i forbindelse med bruk av banen. (se nedenfor)

Brukerinstruks for Bodø SSK´s skytebaner Bestemorenga
Instruks for Bestemorenga pistolbane
Instrukser og brukertilgang

Adgangskontrollsystemet består av en nøkkelkort som blir programmert til det enkelte medlem med egen PIN-kode (etter ønske) og koster kr. 250.-

Nøkkelkortet blir utlevert på skytebanen Bestemorenga etter at kr. 250 er innbetalt klubben enten til konto:  0530.32.35975 (merk: "Betaling Nøkkelkort") eller via Vipps (du finner "nøkkelkort" som eget menyvalg)

Avtale om utlevering av nøkkelkort gjøres ved henvendelse til styreleder.