Dugnadsregistrering - Utbygging Bestemorenga

Grunnen til at vi registrer dugnadstimer er at samlet timer dugnad fra klubbens medlemmer er en del av egenkapitalen klubben har regnskapsmessig for finansieringen av prosjektet på Bestemorenga..  Vi er med andre ord helt avhengig av at du registrerer din dugnad, dette er med å finansierer de tilskudd vi kan søke om. Finner du ikke navnet ditt på nedtrekksmenyen? -gå opp på menyen og trykk "Påmelding dugnad".