Dugnad

Som dere kjenner til er Bodø SSK i ferd med å realisere drømmen om en egen utebane på Bestemorenga. Vi har nå fått byggetillatelsen og har begynt å klargjøre for selve oppføringen

I første omgang bygger vi selve standplassen med skivearrangement samt et "klubbhus".

Selve skytebaneanlegget vil bestå av et standplassbygg som er 40 meter lang, med plass til 35 skyttere, da med både 25 meters og 50 meters baner. "Klubbhuset" vil bli på ca. 72 kvadratmeter. 
I tillegg søker vi å etablere fast feltløype så snart dette er praktisk mulig.

Holder du markøren over menyen "Dugnad" kan du trykke på "Dugnadsregistrering" slik at du kan føre inn timene dine.