Innmeldingsskjema

Søknad om medlemskap i Bodø Sportsskytterklubb


Bodø Sportsskytterklubb (BSSK) er medlem av Norges Skytterforbund (NSF) og NIF gjennom Nordland Idrettskrets. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, og derigjennom fremme skyttersporten som idrett. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd eller medlemmer i NIF er gjort opp. Et hvert medlem er forpliktet til å følge klubbens lover og bestemmelser. Nye medlemmer som ikke kan dokumentere godkjent sikkerhets-/begynnerkurs fra annen klubb er forpliktet til å gjennomføre og bestå slikt kurs i regi av BSSK før deltakelse på trening og konkurranse tillates.

Vi tilbyr også et "prøvemedlemsskap" med sikkerhetskurs til kr. 1.500.- inkl. 2. mnd. "prøvemedlemsskap". Dersom du ønsker forstsatt medlemsskap er det full ordinær kontingent (hovedmedlem) som må betales før videre aktivitet.

 

Vi ber alle nye medlemmer etter bekreftet  innmelding å registrere seg på "Min Idrett" 

Etter registreringen vil du få tilsendt innbetalingsoppfordring .

PERSONALIA