Bodø Sportsskytterklubbs styre 2017

Kontaktinformasjon Bodø SSK:
Webadresse: www.bodossk.no
Adresse: Postboks 6017, 8031 Bodø
Bankkonto: 0530 32 35975

Verv Navn Telefon E-mail
Leder Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com
Nestleder Asbjørn Nikolaisen 90 11 06 13 asbnik@online.no
Kasserer Gunnar Nordgård 90 75 76 70 gunordga@frisurf.no
1. Styremedlem Agnes Leithe 46 89 57 50 agnes_leithe@hotmail.com
2. Styremedlem Kine Nordgård 93 22 38 54 kine@nordgaard.priv.no
Varamedlem Lindy-M. Tennstrand 41 21 18 04 lindy.tennstrand@yahoo.no
Varamedlem Roy Hanssen 97 11 99 56 royahansen@yahoo.no
Revisor Bjørn Aage M. Orø 94 97 09 32 bjornoro@gmail.com
Revisor Jon Helland Bogstrand 91 33 79 60 jonhellbo@hotmail.no
Webansvarlig Bjørn Aage M. Orø 47 86 10 76 bjornoro@gmail.com
Rekruttering Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com
BanemesterHunstad Frank Hansen 90 09 02 62 frank.f.hansen@gmail.com
Terminlister Jan-Martin Sørensen 95 25 21 57 jms@jmsweb.no
Kurskoordinator Holger H Vilter 99 25 67 28 holgervilter@gmail.com